//mindmax.vn/wp-content/uploads/2018/09/service-content-final.png

Content Marketing

Content strategy

Chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra những định hướng, nguyên tắc, khuôn mẫu về nội dung, từ đó đề xuất và triễn khai chiến thuật phù hợp để đạt được mục tiêu.

Lợi ích của một chiến lược nội dung tốt:

  • Làm rõ tầm nhìn, định hướng về truyền thông.
  • Định hình nội dung chủ đạo, giọng văn, thông điệp mà doanh nghiệp muốn truyền tải.
  • Tạo ra chiến thuật phù hợp.
  • Tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu.
  • Tăng nhận diện thương hiệu.
Content Creation Services

Từ những kết quả phân tích về thị trường, đối thủ và đối tượng mục tiêu muốn nhắm đến, MindMax sẽ giúp bạn đưa ra những giải pháp sáng tạo về nội dung trên nhiều nền tảng, nhiều kênh phương tiện (Blog, nội dung Website, video, bài đăng Facebook,...).

Với đội ngũ content có kinh nghiệm thực hiện nhiều viral campaign, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các dịch vụ chủ động tiếp cận và lan tỏa thông điệp đến cộng đồng internet.

Hình ảnh

Xây dựng các hình ảnh đặc trưng/nhân vật riêng cho sản phẩm cụ thể và từ đó lan truyền trên internet.

Video

Lên kịch bản theo yêu cầu, hoặc chủ động sáng tạo các kịch bản viral cho sản phẩm.

Nội dung

Xây dựng các nội dung riêng biệt và sáng tạo với đội ngũ nội dung chuyên nghiệp của Mindmax.

Ứng dụng

Viết ứng dụng mobile theo yêu cầu và tổ chức viral các ứng dụng khác để truyền tải thông điệp khách hàng. Dễ dàng booking viral clip với các đơn vị như: FAP TV Mì gõ Channel Các fanpage lớn

Liên hệ với chúng tôi

//mindmax.vn/wp-content/uploads/2018/12/logo-chu-trang-e1543801903308.png