//mindmax.vn/wp-content/uploads/2018/09/service-remarketing.png

REMARKETING

Chúng tôi cung cấp một chiến lược Remarketing tối ưu nhằm tiếp cận đến những khách hàng tiềm năng đã vào xem website bạn nhưng không thực hiện hành động hoặc đã thêm hàng vào giỏ nhưng chưa thanh toán. Bằng cách tìm đến đúng những đối tượng, thay đổi và mang đến những thông điệp phù hợp cho họ với chi phí thấp nhất. Đồng thời cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả đến đối tượng đó để mang lại sự tối ưu nhất về chuyển đổi.

Các kênh Remarketing chủ yếu của MindMax là Facebook và Google Ads.

Liên hệ với chúng tôi

//mindmax.vn/wp-content/uploads/2018/12/logo-chu-trang-e1543801903308.png